måndag, oktober 26, 2015

CITAT om slipsars betydelse

"Slipsen måste få sitt rättmätiga erkännande 'som en del av Europas kulturarv, identitet, kommunikation och design, med målet att bevara och säkerställa ömsesidiga förbindelser européer emellan och deras förbindelser med hela världen'.”

-Fjorton ledamöter av Europaparlamentet har enats om att föreslå en EU-gemensam "Slipsens dag". Ärendet drivs framför allt av kroater, som anser att slipsen föddes i deras hemtrakter, men också en svensk parlamentariker tycks stötta resolutionen. Du kan läsa mer om detta i SvD, där historien förses med (den ironiska) kommentaren: "Såpass. Tja hur skulle vi kommunicera med varandra och hela världen om det inte fanns en slips som kunde 'säkerställa och bevara' dialogen?" Ack ja. Har de inget viktigare för sig i Bryssel? Man måste undra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar